Tietosuojaseloste

Hierbabuena verkkotunnit -sivuston rekisteriseloste
Hierbabuena noudattaa kaikissa palveluissaan kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja asetusta (GDPR).
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tietosuojaseloste on päivitetty 27.11.2021.

Rekisterinpitäjä
Hierbabuena, y-tunnus 1445945-3

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Erika Alajärvi, info@hierbabuena.fi, 046-5982281

Rekisterin nimi
Hierbabuena Verkkotunnit -sivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Hierbabuenan verkkotunnit -sivuston ja verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, sähköpostiosoite, palvelun tarjoamiseen liittyvät asiakkaan tekemät valinnat ja maksuhistoria.

Henkilötietojen säilystysaika
Asiakasrekisteriin rekisteröityjä henkilötietoja säilytetään Kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämän määräajan mukaisesti. Vähimmäissäilytysaika on 6 vuotta, Kirjanpitolaki 2:10.2 §.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröitävät henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä tai rekisteröidyltä. Tietojen kerääminen voi liittyä asiakkuuteen, palveluiden käyttämiseen, viestintään tai asiointiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

Evästeet
Käyttäjätilin tunnuksilla sivustolle kirjautuessa asetetaan väliaikainen eväste, joka päättelee tukeeko selain evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Sisäänkirjautuessa asennetaan useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksia. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Valittaessa “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietoja säilytetään kahden viikon ajan. Kirjaudu ulos -toimintoa käyttäessä, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Kurssit ja artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että kayttäjä itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa käyttäjästä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun käyttäjä on kirjautunut sivustolle.

Rekisterin suojaus
Hierbabuenan verkkotunnit -sivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa
Henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:
● Tarkistusoikeus
● Oikaisuoikeus
● Oikeus peruuttaa suostumus
● Poisto-oikeus
Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä: info@hierbabuena.fi

Tiedon korjaaminen
Rekisteröity vastaa itse tietojensa oikeellisuudesta. Tarvittaessa rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.